Filtrační svíčky BECO MEMBRAN PS + se dodávají se stupněm filtrace 0,2 µm, 0,45 µm, 0,65 µm a 0,8 µm a jsou optimálně sladěny na požadavky konečné filtrace nápojů. Kromě spolehlivé a bezpečné filtrace mikroorganismů se filtrační svíčky BECO MEMBRAN PS + vyznačují dlouhou životností. Díky jejich filtrační charakteristice se filtrační svíčky BECO MEMBRAN PS + používají ke studené sterilní filtraci: - vína, sektu

- piva, minerální vody

- jablečného vína (cidre)

- tekutých potravin 

- a k filtraci ve farmaceutickém, kosmetickém, chemickém a elektronickém průmyslu.

Skladba filtrační svíčky 

Filtrační svíčky BECO MEMBRAN PS + se vyrábějí z kvalitních membrán z polyetersulfonu (PES).

Membrány jsou chráněny polyesterovou vlákninou a vykazují širokou chemickou kompatibilitu. Vnitřní a vnější podpěrné jádro z polypropylenu zaručuje nejvyšší mechanickou stabilitu. Všechny použité materiály zaručují filtraci neutrální pro produkt a bez adsorpce nebo migrace částic. Filtrační svíčky BECO MEMBRAN PS + proto splňují požadavky zákazníka na bezpečnou, šetrnou konečnou filtraci jeho produktů. 

Použité materiály:

Filtrační membrána: polyetersulfon 

Podpěrná vláknina: polyester

Stabilizační těleso vnitřní a vnější: polypropylen

Koncové víčko/adapter: polypropylen, adapter s kroužkem z ušlechtilé ocele 

O-kroužky: silikon (standard) 

Všechny použité materiály splňují požadavky dle USP XXII, třída VI-121 °C a spojují se ermoplastickým svářením bez použití lepidla. 

Vlastnosti a výhody  

- vysoký průtok při zároveň malém diferenčním tlaku

-  dle zvolené světlosti pórů: bezpečná filtrace mikroorganismů

-  lze provést test neporušenosti

- použité materiály umožňují časté čištění a sterilizaci, díky tomu se dosáhne velmi ekonomického provozu

- zachování všech organoleptických vlastností produktu díky inertnímu filtračnímu médiu 

- široká chemická kompatibilita 

Technické údaje 

Délka   Filtrační plocha

10"/  250 mm   0,7 m²

20"/  500 mm   1,4 m²

30"/  750 mm   2,1 m²

40"/1000 mm   2,8 m²

Průměr   70 mm

Max. provozní teplota   80 °C

Maximální diferenční tlak   5,0 bar při 25 °C 

Průtok/element 10"   Průtok vody [l/h] (?p = 0,1 bar)

PS +020 (0.20 µm)   1200

PS +045 (0.45 µm)   1700

PS +065 (0.65 µm)   1900

PS +080 (0.80 µm) 2300 Sterilizace párou a zbavení zárodků

Filtrační svíčky BECO MEMBRAN PS + lze propařovat nebo autoklavovat při maximálně 121 °C. Rovněž možná je sterilizace horkou vodou nebo chemické čištění CIP běžným čističem.  

Sterilizace párou:

Párou max. do 121 °C

Doba: nejméně 20 minut po úniku páry ze všech otvorů filtračního systému.Sterilizace horkou vodou:

Vodou o teplotě max. 85 °C. 

Doba: nejméně 30 minut po dosažení 80 °C ze všech otvorů filtračního systému. Voda má být změkčená a filtrovaná (ca. 1 µm), aby se zabránilo vysrážení vápna, což by mohlo vést k předčasnému ucpání filtrační svíčky Výplach/regenerace:

Filtrační svíčky BECO MEMBRAN PS + vyplachujte denně po použití, ve směru průtoku produktu, a to filtrovanou (ca. 1 µm) a změkčenou vodou pod protitlakem. Usazený, ve vodě rozpustný kal, jako polysacharidy (glucany), proteiny, třísloviny, krystalky kyseliny vinné atd. se tak z velké části odstraní. Horkou vodou (max. 85 °C) lze zpravidla vypláchnout i tvrdošíjná blokace. Horká voda může ve filtru zůstat přes noc.Upozornění: Podrobné pokyny k regeneraci a chemickému čištění viz naše technická informace A 4.3.4.1 

Bezpečnost

Při použití v souladu s určením a při odborném zpracování nejsou známé žádné negativní účinky. Pro filtrační svíčky BECO MEMBRAN PS + nejsou nutné žádné bezpečnostní údaje. 

Při skladování, manipulaci a přepravě nevzniká žádné riziko pro člověka nebo životní prostředí. 

Odstranění odpadu

S filtračními svíčkami BECO MEMBRAN PS + nakládejte při ekologické likvidaci jako s průmyslovým odpadem. Upozorňujeme ovšem na to, že dle filtrovaného produktu je třeba dbát na místní a úřední předpisy. Skladování  

Filtrační svíčky BECO MEMBRAN PS + skladujte v originálním balení na suchém místě bez pachu, chráněném před ultrafialovým zářením. V žádném případě neskladujte v blízkosti chemikálií, olejů nebo pohonných hmot uvolňujících výpary nebo společně s nimi. Filtrační svíčky spotřebujte do 2 let od dodání.

Ověřená kvalita  

U filtračních svíček BECO MEMBRAN PS + se během procesu výroby pravidelně kontroluje stále vysoká jakost výrobku. Všechny filtrační svíčky BECO MEMBRAN PS + jsou během výroby podrobeny testem neporušenosti. 


Zobrazené fotografie mohou být ilustrativní.

TI_BECO Membran PS plus_CZ.pdf

Podobné produkty: