Hloubkové filtrační desky EUROPOR® byly vyvinuty pro vysoké požadavky filtrace nápojů. Hloubkové filtrační desky této výrobkové řady nabízíme pro všechny stupně filtrace v rozmezí od 4.5 do 0.2 m. To umožňuje přesné přizpůsobení požadavkům na účinnosti zachycení v rámci tohoto rozsahu.Specifické výhody řady  EUROPOR® K:

•spolehlivé zachycení nežádoucích složek díky ideální struktuře pórů.

•vynikající čištění usazováním v důsledku použití vysoce kvalitních surovin.

•dlouhá životnost filtrů díky vysoké schopností zadržení kalu.

•komplexní zajištění jakosti všech surovin a pomocných látek.

•rozsáhlé zajištění kvality všech surovin a pomocných látek

•kontroly během výroby zaručují stálou kvalitu.

Sterilizační filtrace: EUROPOR® K 70, K 60, K 40

Hloubkové filtrační desky  EUROPOR® s vysokou kapacitou zachycení zárodků. Tyto typy filtračních vrstev jsou zvlášť vhodné pro sterilní lahvování za studena a pro účely skladování nápojů. Vynikající míra zádržnosti zárodků je dosažena jemnopórovou prostorovou strukturou filtračních vrstev  EUROPOR® v kombinaci s adsorpčními elektrokinetickými vlastnostmi. Díky jejich vysoké schopnosti zachycení koloidních látek slouží tyto typy filtračních desek dobře zejména jako předfiltry předcházející membránové filtraci.

Jemná filtrace, snížení mikrobů: EUROPOR® K 30, K 15, K 12, K 10, K 7, K 5

Hloubkové filtrační desky EUROPOR® k dosažení vysokého stupně čištění usazováním. Tyto filtrační desky dokáží spolehlivě zachytit i nejjemnější částice a sníží počet zárodků (mikrobů). Hodí se tedy zejména k filtrování nápojů bez lehkého zákalu před uskladněním a plněním do lahví.

Hrubá filtrace: EUROPOR® K 3, K 2, K 1

Hloubkové filtrační desky s velkoobjemnou pórovou strukturu. Vyznačují se vysokou kapacitou zadržení částic a jsou vhodné zejména pro čiřící filtraci usazováním.

Materiály:

EUROPOR®  hloubkové filtrační desky jsou vyrobeny z velmi čistých přírodních materiálů a z katioaktivní pryskyřice. Používají se jemně štěpená vlákna celulózy z listnatých a jehličnatých dřevin, křemelina a perlit v různém množství.Pokyny pro použití:

Hloubkové filtrační desky vyžadují opatrné zacházení při vložení do filtru. Zamezte otřesům, ohýbání a otěrům. Nepoužívejte poškozené filtrační desky.Vkládání hloubkových filtračních desek:

Výstupní strana desek je hladká. Umístěte vždy touto stranou na čistou odkládací desku filtrace.Příprava filtru:

Před první filtrací doporučujeme propláchnout zabalený filtr pitnou vodou po dobu 10 až 20 minut v závislosti na úkonu filtrace ve směru toku. Rychlost průtoku během proplachu je 1,25 násobně vyšší než doporučená rychlost filtrace. Zkontrolujte zabalený a uzavřený filtr, zda těsní při maximálním pracovním tlaku.Sterilizace:

EUROPOR® filtrační desky lze sterilizovat nasycenou párou 125 °C nebo horkou vodou. Lehce uvolněte stlačený balený filtr. Dbejte na důkladnou sterilizaci celého filtračního systému. Konečnou zkoušku na těsnost tlakem proveďte až po vychladnutí celého filtru.Sterilizace párou:

Kvalita páry: pára musí být zbavena cizích částic a nečistot

Teplota: max.125 °C (nasycená pára)

Doba: okolo 20 minut po odchodu páry ze všech filtračních ventilůSterilizace horkou vodou:

Kvalita vody: Voda musí být změkčelá a zbavená nečistot.

Teplota: > 85 °C

Doba: 25 minut poté, co teplota na všech filtračních ventilech dosáhla 85 °C

Tlak: nastavte minimálně na 0.5 bar na výstupu filtruDůležité upozornění:

Pootevřete mírně všechny odvzdušňovací a vypouštěcí ventily k dosažení optimální účinnosti sterilizace a zamezení parních rázů.Regenerace/přepírání:

Vysoký výkon hloubkových filtračních desek EUROPOR® lze při filtraci ve vodném prostředí lépe využít přepírkou změkčelou vodou. Tím dosáhnete značného snížení nákladů filtrace.Postup regenerace je následující:

Studený proplach:

ve směru filtrace: okolo 5 – 10 minut

Teplota: 15 – 20 °C

Doba: asi 5 minutHorký proplach

proti směru filtrace

Teplota: 60 – 80 °C

Doba: asi 10 minutBezpečnost:

Při správném použití nejsou známy žádné negativní účinky. Na vyžádání rádi zašleme bezpečnostní list EU.Odstranění odpadu:

Hloubkové filtrační destičky EUROPOR® díky svému složení je povoleno kompostovat. Při ekologické likvidaci jste povinni dodržovat platná úřední nařízení a předpisy vztahující se na filtrační výrobky.Skladování:

Hloubkové filtry se skládají ze silně adsorpčních materiálů. Během jejich přepravy a skladování zacházejte s nimi pečlivě. Skladujte hloubkové filtrační desky na suchém, dobře větraném místě bez zápachu. Filtrační desky nevystavujte přímému slunečnému záření. Filtrační desky EUROPOR® jsou určeny k okamžitému použití a měly být aplikovány do 36 měsíců po dodání.


Zobrazené fotografie mohou být ilustrativní.

BL_EUROPOR_BECOPAD.pdf
TI_Europor_CZ.pdf

Podobné produkty: