Použití: K úplnému využití adsorpční síly Carbone deodorante doporučujeme uhlové krášlení provést v čeřeném a filtrovaném nápoji, abyste zabránili zanesení pórů a povrchu aktivního uhlí kalovými látkami. Při kombinovaném krášlení přidejte Carbone deodorante vždy jako první krášlící prostředek, abyste nesnižovali adsorpční schopnost uhlí. Doporučujeme testem s malým množstvím zjistit správnou dávkou a tu zamíchat s troškou nápoje do těstíčka, aby se prášek zcela zmáčel. Do této kaše přidejte další nápoj a zamíchejte. Následně přidejte směs do celého množství nápoje. Nyní je nutno intenzivně míchat k zajištění rovnoměrného rozložení. Podle účinnosti míchadla by doba míchání měla činit 10–20 minut. Asi po hodině ještě jednou intenzivně zamíchejte, abyste adsorpční schopnost Carbone deodorante zcela využili. Protože uhlí projevuje svůj adsorpční účinek již během přidání, účinek krášlení je dokončen již po několik hodinách. Stáčení aktivního uhlí proveďte nejpozději po dvou dnech a to filtrací!Dávkování: K chuťové harmonizaci a zaoblení vína s hořkou chutí, po třapinách 3–5 g/hl, ke korektuře hnilobné chuti vín, k odstranění zápachu hniloby, sudového zápachu a chuti 10–50 g/hl, ošetření kalu z odstraňování slizu, k ošetření čerstvého kvas. kalu 80–100 g/hlSkladování: K jeho vysoké adsorpční schopnosti ho skladujte na suchém, chladném, dobře větraném a pachově neutrálním místě. Otevřené balení těsně uzavřete a spotřebujte co nejdříve.Servis: +420 775 004 044, 777 784 378Hmotnost 1kg


Zobrazené fotografie mohou být ilustrativní.

TI_CARBONE DECOLORANTE...-1.pdf

Podobné produkty: