vhodná pro bílá a rosé vína

VINIFLORA® CH11 je novým přípravkem Oenococcus oeni selektovaným z německého ryzlinkového moštu, určený k biologickému odkyselení při výrobě bílých a růžových vín. Kultura k přímému očkování VINIFLORA® CH11 je vhodná zejména k simultánnímu očkování ve stádiu moštu o nízké hodnotě pH a nízké teplotě kvašení (~14 °C). Velká malolaktická aktivita VINIFLORA® CH11 zajistí při simultánním očkování mimořádně rychlé a úplné odbourávání kyseliny.


 Použití a dávkování:

Použité množství nesmí být menší než doporučená dávka. Menší dávkování zvýhodňuje bakteriální spontánní flóru a ohrožuje odbourávání kyseliny jablečné. VINIFLORA® CH11 je vhodný zejména k simultánnímu očkování a k očkování bezprostředně po dokončení alkoholického kvašení. Suchý produkt se vsype přímo do vína. Je nutno ho zamíchat bez zanesení kyslíku. Tank nebo nádobu udržujte během BOK pokud možno plnou až po uzávěr/zátku.

Obvykle začíná biologické odbourávání kyseliny 2 – 3 dny po očkování VINIFLORA® CH11 a je ukončeno cca. po 1 – 2 týdnech (podle vnějších podmínek).Faktory ovlivňující BOK! Podmínky !

Teplota: ≥ 14 °C / Hodnota pH: ≥ 3 / Obsah alkoholu: do 15 % obj.

Snášenlivost vůči SO2: volná do 20 mg/l, celková do 60 mg/l


 Skladování:Balení VINIFLORA® CH11 smíte otevřít až bezprostředně před použitím. V otevřeném stavu nelze výrobek skladovat, vzdušný kyslík a vlhkost ho rychle inaktivují. Proto v žádném případě nerozdělujte obsah balení pro vícenásobné použití v malé nádobě, protože během pobytu na vzduchu se mohou buňky bakterií zbytečně poškodit. Dlouhodobé skladování je nutno provádět při - 18 °C (v mrazničce). Za těchto podmínek zaručujeme plnou aktivitu po dobu nejméně 36 měsíců. Při +20 °C zůstává aktivita zachovaná nejméně 6 měsíců. Až do použití uchovejte VINIFLORA® CH11 v uvedených podmínkách. Přizpůsobení na teplotu vína není nutné. Teplota > 30 °C poškozuje bakterie a proto je bezpodmínečně nutno se jí vyvarovat!

 Výrobce: Chr. Hansen A/S, Bøge Allé 10-12, 2970 Hørsholm, Dánsko

Servis: +420 775 004 044 +420 777 784 378


Zobrazené fotografie mohou být ilustrativní.

BL_Viniflora.pdf
TI_Viniflora CH11_CZ.pdf

Podobné produkty: